Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door de website van My Way Coaching te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken of er toegang toe te krijgen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke copyright- en merkenrecht.

Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden

Onderhavige internetsite werd ontwikkeld en beheerd door My Way Coaching. Gelieve in geval van problemen contact op te nemen met info@mywaycoaching.be

Cookies

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren.

Aansprakelijkheid – juistheid van de informatie

De website van My Way Coaching kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. My Way Coaching garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. My Way Coaching kan ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. My Way Coaching verplicht zich echter niet tot het updaten van de materialen.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een verwante dienst een koppeling bevat naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze koppeling is echter louter informatief en My Way Coaching biedt geen enkele garantie, van welke aard ook, met betrekking tot elke andere Website waartoe de gebruiker toegang zou kunnen hebben via deze koppeling. Hun aanwezigheid betekent geenszins dat My Way Coaching zich achter hun inhoud schaart of eender welke aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites. De hiervoor vermelde omstandigheden kunnen in geen geval resulteren in enige financiële vergoeding.